Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 29,12 Km2
Altitud 443 m
Població (a 01-01-2019) 35228 h
Litoral No
Capital Olot
Distància -
Codi ajuntament 1711430008

Divisió territorial postal

 • 17800
 • 17810
 • 17812

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171143 00 00 0 00 Olot
Entitat singular 171143 00 03 8 00 Olot - 12899 12898 25797
Nucli 171143 00 03 8 01 Olot - 12817 12828 25645
Disseminat 171143 00 03 8 99 Disseminat d'Olot - 82 70 152
Entitat singular 171143 00 05 6 00 Sant Cristòfol les Fonts - 4560 4625 9185
Nucli 171143 00 05 6 01 Sant Cristòfol les Fonts - 4464 4533 8997
Disseminat 171143 00 05 6 99 Disseminat de Sant Cristòfol les Fonts - 96 92 188
Entitat singular 171143 00 06 9 00 Batet de la Serra - 110 136 246
Disseminat 171143 00 06 9 99 Batet de la Serra -Disseminat- - 110 136 246
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171143 01 Batet de la Serra Caseria
Unitat població 171143 02 Olot Ciutat
Unitat població 171143 03 Sant Cristòfol de les Fonts Raval

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 04001
 • 04002
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 29,10 Km2 443 m
 • Després: 29,12 Km2 443 m