171175 Palafrugell M

Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 64 m
Població (a 01-01-2017) 22725 h
Litoral
Capital Palafrugell
Distància -
Codi ajuntament 1711750006

Divisió territorial postal

 • 17124
 • 17200
 • 17210
 • 17211
 • 17212

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171175 00 00 0 00 Palafrugell
Entitat singular 171175 00 01 7 00 Bruguerol, el - 83 78 161
Disseminat 171175 00 01 7 99 Bruguerol, el -Disseminat- - 83 78 161
Entitat singular 171175 00 02 2 00 Calella de Palafrugell - 338 324 662
Nucli 171175 00 02 2 01 Calella de Palafrugell - 332 321 653
Disseminat 171175 00 02 2 99 Disseminat de Calella de Palafrugell - 6 3 9
Entitat singular 171175 00 03 8 00 Ermedàs - 20 20 40
Disseminat 171175 00 03 8 99 Ermedàs -Disseminat- - 20 20 40
Entitat singular 171175 00 04 3 00 Llafranc - 139 134 273
Nucli 171175 00 04 3 01 Llafranc - 133 132 265
Disseminat 171175 00 04 3 99 Disseminat de Llafranc - 6 2 8
Entitat singular 171175 00 05 6 00 Llofriu - 129 134 263
Nucli 171175 00 05 6 01 Barceloneta, la - 60 52 112
Nucli 171175 00 05 6 02 Estació, l' - 22 23 45
Nucli 171175 00 05 6 03 Llofriu - 12 14 26
Disseminat 171175 00 05 6 99 Disseminat de Llofriu - 35 45 80
Entitat singular 171175 00 06 9 00 Palafrugell - 10394 10595 20989
Nucli 171175 00 06 9 01 Palafrugell - 10378 10585 20963
Disseminat 171175 00 06 9 99 Disseminat de Palafrugell - 16 10 26
Entitat singular 171175 00 07 5 00 Santa Margarida - 17 20 37
Disseminat 171175 00 07 5 99 Santa Margarida -Disseminat- - 17 20 37
Entitat singular 171175 00 08 1 00 Tamariu - 135 129 264
Nucli 171175 00 08 1 01 Aigua Xelida - 60 63 123
Nucli 171175 00 08 1 02 Tamariu - 68 62 130
Disseminat 171175 00 08 1 99 Disseminat de Tamariu - 7 4 11
Entitat singular 171175 00 09 4 00 Vessana, la - 19 17 36
Nucli 171175 00 09 4 01 Cantallops - 0 0 0
Disseminat 171175 00 09 4 99 Disseminat de la Vessana - 19 17 36
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171175 01 Aiguaxellida Urbanització
Unitat població 171175 02 Barceloneta, la Barri
Unitat població 171175 03 Bruguerol, el Veïnat
Unitat població 171175 04 Calella de Palafrugell Barri
Unitat població 171175 05 Cantallops Raval
Unitat població 171175 06 Ermedàs Veïnat
Unitat població 171175 07 Estació, l' Raval
Unitat població 171175 08 Golfet, el Urbanització
Unitat població 171175 09 Llafranc Barri
Unitat població 171175 10 Llofriu Població
Unitat població 171175 11 Montfina Urbanització
Unitat població 171175 12 Palafrugell Vila
Unitat població 171175 13 Santa Margarida Veïnat
Unitat població 171175 14 Tamariu Barri
Unitat població 171175 15 Vila-seca Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 03001
 • 03002
 • 03003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 26,60 Km2 87 m
 • Després: 26,89 Km2 64 m
2005-04-08 Alteració límits municipals
 • Abans: 26,89 Km2
 • Després: - Km2

Índex [+]

Sou aquí: