Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,47 Km2
Altitud 78 m
Població (a 01-01-2018) 1439 h
Litoral No
Capital Palau-saverdera
Distància -
Codi ajuntament 1712080001

Divisió territorial postal

  • 17495

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171208 00 00 0 00 Palau-saverdera
Entitat singular 171208 00 01 7 00 Palau-saverdera - 501 482 983
Nucli 171208 00 01 7 01 Palau-saverdera - 471 466 937
Disseminat 171208 00 01 7 99 Disseminat de Palau-saverdera - 30 16 46
Entitat singular 171208 00 03 8 00 Bellavista - 39 40 79
Nucli 171208 00 03 8 01 Bellavista - 35 38 73
Disseminat 171208 00 03 8 99 Disseminat de Bellavista - 4 2 6
Entitat singular 171208 00 04 3 00 Mas Bohera - 71 67 138
Nucli 171208 00 04 3 01 Mas Bohera - 71 67 138
Entitat singular 171208 00 05 6 00 Mas Isaac - 107 132 239
Nucli 171208 00 05 6 01 Mas Isaac - 107 132 239
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171208 01 Mas Isac, el Urbanització
Unitat població 171208 02 Palau-saverdera Població
Unitat població 171208 03 Torroelles, les Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-05-28 Canvi de nom
  • Abans: 171208 Palau-Sabardera
  • Després: 171208 Palau-saverdera
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,20 Km2 78 m
  • Després: 16,47 Km2 78 m