Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,17 Km2
Altitud 40 m
Població (a 01-01-2018) 394 h
Litoral No
Capital Parlavà
Distància -
Codi ajuntament 1712670005

Divisió territorial postal

  • 17133

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171267 00 00 0 00 Parlavà
Entitat singular 171267 00 02 2 00 Fonolleres - 30 26 56
Nucli 171267 00 02 2 01 Fonolleres - 15 15 30
Disseminat 171267 00 02 2 99 Disseminat de Fonolleres - 15 11 26
Entitat singular 171267 00 04 3 00 Parlavà - 170 168 338
Nucli 171267 00 04 3 01 Parlavà - 165 164 329
Disseminat 171267 00 04 3 99 Disseminat de Parlavà - 5 4 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171267 01 Daró Caseria
Unitat població 171267 02 Fonolleres Població
Unitat població 171267 03 Parlavà Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171267 Parlabá
  • Després: 171267 Parlavà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,10 Km2 40 m
  • Després: 6,17 Km2 40 m