Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,69 Km2
Altitud 33 m
Població (a 01-01-2020) 557 h
Litoral No
Capital Pau
Distància -
Codi ajuntament 1712890004

Divisió territorial postal

  • 17494

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171289 00 00 0 00 Pau
Entitat singular 171289 00 01 7 00 Pau - 208 218 426
Nucli 171289 00 01 7 01 Pau - 181 193 374
Disseminat 171289 00 01 7 99 Disseminat de Pau - 27 25 52
Entitat singular 171289 00 02 2 00 Vilaüt - 1 2 3
Disseminat 171289 00 02 2 99 Vilaüt -Disseminat- - 1 2 3
Entitat singular 171289 00 03 8 00 Olivars, els - 71 57 128
Nucli 171289 00 03 8 01 Olivars, els - 71 57 128
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171289 01 Olivars de Pau, els Urbanització
Unitat població 171289 02 Pau Població
Unitat població 171289 03 Vilaüt Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,40 Km2 33 m
  • Després: 10,69 Km2 33 m