Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 18,70 Km2
Altitud 1136 m
Població (a 01-01-2020) 304 h
Litoral No
Capital Planoles
Distància -
Codi ajuntament 1713490004

Divisió territorial postal

  • 17535
  • 17536

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171349 00 00 0 00 Planoles
Entitat singular 171349 00 01 7 00 Aspre - 5 5 10
Disseminat 171349 00 01 7 99 Aspre -Disseminat- - 5 5 10
Entitat singular 171349 00 02 2 00 Casetes, les - 1 4 5
Nucli 171349 00 02 2 01 Casetes, les - 1 4 5
Entitat singular 171349 00 03 8 00 Can Fosses - 5 3 8
Disseminat 171349 00 03 8 99 Can Fosses -Disseminat- - 5 3 8
Entitat singular 171349 00 04 3 00 Can Croells i el Serrat - 2 5 7
Disseminat 171349 00 04 3 99 Can Croells i el Serrat -Disseminat- - 2 5 7
Entitat singular 171349 00 05 6 00 Molí, el - 8 7 15
Disseminat 171349 00 05 6 99 Molí, el -Disseminat- - 8 7 15
Entitat singular 171349 00 06 9 00 Planès - 20 16 36
Nucli 171349 00 06 9 01 Planès - 20 16 36
Entitat singular 171349 00 07 5 00 Planoles - 118 96 214
Nucli 171349 00 07 5 01 Planoles - 116 95 211
Disseminat 171349 00 07 5 99 Disseminat de Planoles - 2 1 3
Entitat singular 171349 00 08 1 00 Puig, el - 6 3 9
Nucli 171349 00 08 1 01 Puig, el - 6 3 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171349 01 Aspre Masos
Unitat població 171349 02 Casetes, les Raval
Unitat població 171349 03 Croells i Serrat Masos
Unitat població 171349 04 Fosses Caseria
Unitat població 171349 05 Molí, el Masos
Unitat població 171349 06 Planès Població
Unitat població 171349 07 Planoles Població
Unitat població 171349 08 Serreta, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-31 Canvi de nom
  • Abans: 171349 Planolas
  • Després: 171349 Planoles
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,00 Km2 1136 m
  • Després: 18,70 Km2 1136 m