171390 Preses, les M

Característiques generals
Valor
Superfície 9,42 Km2
Altitud 474 m
Població (a 01-01-2017) 1764 h
Litoral No
Capital Preses, les
Distància -
Codi ajuntament 1713900000

Divisió territorial postal

  • 17178

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171390 00 00 0 00 Preses, les
Entitat singular 171390 00 01 7 00 Bellaire - 18 17 35
Disseminat 171390 00 01 7 99 Bellaire -Disseminat- - 18 17 35
Entitat singular 171390 00 02 2 00 Boada, la - 13 16 29
Disseminat 171390 00 02 2 99 Boada, la -Disseminat- - 13 16 29
Entitat singular 171390 00 03 8 00 Bosc de Tosca - 210 215 425
Nucli 171390 00 03 8 01 Bosc de Tosca - 53 47 100
Disseminat 171390 00 03 8 99 Disseminat de Bosc de Tosca - 157 168 325
Entitat singular 171390 00 04 3 00 Pladevall - 226 223 449
Nucli 171390 00 04 3 01 Pladevall - 221 218 439
Disseminat 171390 00 04 3 99 Disseminat de Pladevall - 5 5 10
Entitat singular 171390 00 05 6 00 Pocafarina - 18 25 43
Disseminat 171390 00 05 6 99 Pocafarina -Disseminat- - 18 25 43
Entitat singular 171390 00 06 9 00 Preses, les - 367 371 738
Nucli 171390 00 06 9 01 Preses, les - 367 371 738
Entitat singular 171390 00 07 5 00 Sant Miquel del Corb - 22 23 45
Disseminat 171390 00 07 5 99 Sant Miquel del Corb -Disseminat- - 22 23 45
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171390 01 Bellaire Veïnat
Unitat població 171390 02 Boada, la Veïnat
Unitat població 171390 03 Boscdetosca Veïnat
Unitat població 171390 04 Can Clota Urbanització
Unitat població 171390 05 Pladevall Veïnat
Unitat població 171390 06 Pocafarina Veïnat
Unitat població 171390 07 Polígon Industrial de les Preses, el Polígon industrial
Unitat població 171390 08 Preses, les Població
Unitat població 171390 09 Sant Miquel del Corb Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-06-25 Canvi de nom
  • Abans: 171390 Presas, las
  • Després: 171390 Preses, les
1994-01-28 Alteració límits municipals
  • Abans: 9,50 Km2
  • Després: - Km2
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: Km2 474 m
  • Després: 9,42 Km2 474 m

Índice [+]

Usted está aquí: