Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,23 Km2
Altitud 78 m
Població (a 01-01-2020) 276 h
Litoral No
Capital Regencós
Distància -
Codi ajuntament 1714470005

Divisió territorial postal

  • 17214

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171447 00 00 0 00 Regencós
Entitat singular 171447 00 01 7 00 Regencós - 150 126 276
Nucli 171447 00 01 7 01 Regencós - 82 67 149
Disseminat 171447 00 01 7 99 Disseminat de Regencós - 68 59 127
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171447 01 Arrabassada, l' Barri
Unitat població 171447 02 Puigcalent Veïnat
Unitat població 171447 03 Regencós Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,30 Km2 78 m
  • Després: 6,23 Km2 78 m