Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,98 Km2
Altitud 132 m
Població (a 01-01-2020) 160 h
Litoral No
Capital Sant Andreu Salou
Distància -
Codi ajuntament 1715760009

Divisió territorial postal

  • 17454

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171576 00 00 0 00 Sant Andreu Salou
Entitat singular 171576 00 01 7 00 Sant Andreu Salou - 8 10 18
Nucli 171576 00 01 7 01 Sant Andreu Salou - 8 10 18
Entitat singular 171576 00 02 2 00 Veïnat de Baix, el - 16 19 35
Disseminat 171576 00 02 2 99 Veïnat de Baix, el -Disseminat- - 16 19 35
Entitat singular 171576 00 03 8 00 Veïnat de Dalt, el - 29 30 59
Disseminat 171576 00 03 8 99 Veïnat de Dalt, el -Disseminat- - 29 30 59
Entitat singular 171576 00 04 3 00 Bosques, les - 25 23 48
Disseminat 171576 00 04 3 99 Bosques, les -Disseminat- - 25 23 48
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171576 01 Bosques, les Veïnat
Unitat població 171576 02 Sant Andreu Salou Població
Unitat població 171576 03 Veïnat de Baix, el Caseria
Unitat població 171576 04 Veïnat de Dalt, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171576 San Andrés Salou
  • Després: 171576 Sant Andreu Salou
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,00 Km2 132 m
  • Després: 5,98 Km2 132 m