Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,23 Km2
Altitud 4 m
Població (a 01-01-2020) 22097 h
Litoral
Capital Sant Feliu de Guíxols
Distància -
Codi ajuntament 1716090004

Divisió territorial postal

 • 17220
 • 17248

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171609 00 00 0 00 Sant Feliu de Guíxols
Entitat singular 171609 00 01 7 00 Casa Nova, la - 51 57 108
Nucli 171609 00 01 7 01 Casa Nova, la - 49 57 106
Disseminat 171609 00 01 7 99 Disseminat de la Casa Nova - 2 0 2
Entitat singular 171609 00 02 2 00 Urbanització de Mas Trempat - 19 22 41
Nucli 171609 00 02 2 01 Urbanització de Mas Trempat - 19 22 41
Disseminat 171609 00 02 2 99 Disseminat de la urbanització de Mas Trempat - 0 0 0
Entitat singular 171609 00 03 8 00 Pedralta - 18 19 37
Disseminat 171609 00 03 8 99 Pedralta -Disseminat- - 18 19 37
Entitat singular 171609 00 04 3 00 Puntabrava - 10 14 24
Nucli 171609 00 04 3 01 Puntabrava - 10 14 24
Disseminat 171609 00 04 3 99 Disseminat de Puntabrava - 0 0 0
Entitat singular 171609 00 05 6 00 Sant Amanç - 89 79 168
Nucli 171609 00 05 6 01 Sant Amanç - 89 79 168
Disseminat 171609 00 05 6 99 Disseminat de Sant Amanç - 0 0 0
Entitat singular 171609 00 06 9 00 Sant Feliu de Guíxols - 10592 10948 21540
Nucli 171609 00 06 9 01 Sant Feliu de Guíxols - 10569 10929 21498
Disseminat 171609 00 06 9 99 Disseminat de Sant Feliu de Guíxols - 23 19 42
Entitat singular 171609 00 07 5 00 Vilar d'Aro, el - 46 45 91
Nucli 171609 00 07 5 01 Vilar d'Aro, el - 42 42 84
Disseminat 171609 00 07 5 99 Disseminat del Vilar d'Aro - 4 3 7
Entitat singular 171609 00 08 1 00 Bateries, les - 46 42 88
Nucli 171609 00 08 1 01 Bateries, les - 46 42 88
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171609 01 Bateries, les Urbanització
Unitat població 171609 02 Bujonis Veïnat
Unitat població 171609 03 Casa Nova, la Urbanització
Unitat població 171609 04 Comes, les Urbanització
Unitat població 171609 05 Forques, les Urbanització
Unitat població 171609 06 Fortificacions, les Urbanització
Unitat població 171609 07 Mas Trempat, el Veïnat
Unitat població 171609 08 Pedralta Urbanització
Unitat població 171609 09 Penyes, les Urbanització
Unitat població 171609 10 Pinassa, la Urbanització
Unitat població 171609 11 Pineda Fosca, la Urbanització
Unitat població 171609 12 Puntabrava Urbanització
Unitat població 171609 13 Sant Amanç Urbanització
Unitat població 171609 14 Sant Elm Urbanització
Unitat població 171609 15 Sant Feliu de Guíxols Ciutat
Unitat població 171609 16 Sant Pol Urbanització
Unitat població 171609 17 Valelles, les Urbanització
Unitat població 171609 18 Vilar d'Aro, el Urbanització
Unitat població 171609 19 Vilartagues Barri

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 04001
 • 04002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 33 Sant Feliu de Guíxols
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP04 Baix Empordà-Sant Feliu
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 171609 San Feliu de Guíxols
 • Després: 171609 Sant Feliu de Guíxols
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP04 Baix Empordà-Sant Feliu
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 15,60 Km2 4 m
 • Després: 16,23 Km2 4 m