Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 67,58 Km2
Altitud 30 m
Població (a 01-01-2020) 5287 h
Litoral
Capital Santa Cristina d'Aro
Distància -
Codi ajuntament 1718120002

Divisió territorial postal

  • 17240
  • 17245
  • 17246

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171812 00 00 0 00 Santa Cristina d'Aro
Entitat singular 171812 00 01 7 00 Bell-lloc - 150 155 305
Nucli 171812 00 01 7 01 Bell-lloc I - 35 33 68
Nucli 171812 00 01 7 02 Bell-lloc II - 93 100 193
Disseminat 171812 00 01 7 99 Disseminat de Bell-lloc - 22 22 44
Entitat singular 171812 00 02 2 00 Bufaganyes - 210 207 417
Nucli 171812 00 02 2 01 Mas Trempat - 183 176 359
Nucli 171812 00 02 2 02 Sector del Càmping Mas de Sant Josep - 6 11 17
Nucli 171812 00 02 2 03 Pedralta - 3 1 4
Disseminat 171812 00 02 2 99 Disseminat de Bufaganyes - 18 19 37
Entitat singular 171812 00 03 8 00 Canyet - 27 31 58
Nucli 171812 00 03 8 01 Rosamar - 25 30 55
Disseminat 171812 00 03 8 99 Disseminat de Canyet - 2 1 3
Entitat singular 171812 00 04 3 00 Romanyà de la Selva - 190 167 357
Nucli 171812 00 04 3 01 Romanyà de la Selva - 18 21 39
Nucli 171812 00 04 3 02 Sant Miquel d'Aro - 96 80 176
Nucli 171812 00 04 3 03 Urbanització de Vall Repòs - 65 60 125
Nucli 171812 00 04 3 04 Romanyà de la Selva - 2 0 2
Disseminat 171812 00 04 3 99 Disseminat de Romanyà de la Selva - 9 6 15
Entitat singular 171812 00 05 6 00 Salom - 264 248 512
Nucli 171812 00 05 6 01 Teules I, les - 86 81 167
Nucli 171812 00 05 6 02 Salom - 126 120 246
Nucli 171812 00 05 6 03 Sector Casa Groga - 3 4 7
Nucli 171812 00 05 6 04 Teules II, les - 41 39 80
Disseminat 171812 00 05 6 99 Disseminat de Salom - 8 4 12
Entitat singular 171812 00 06 9 00 Santa Cristina d'Aro - 1342 1364 2706
Nucli 171812 00 06 9 03 Santa Cristina d'Aro - 1342 1364 2706
Entitat singular 171812 00 07 5 00 Solius - 41 49 90
Nucli 171812 00 07 5 01 Molí d'en Reixac - 9 7 16
Nucli 171812 00 07 5 02 Mas Patxot - 0 0 0
Disseminat 171812 00 07 5 99 Disseminat de Solius - 32 42 74
Entitat singular 171812 00 09 4 00 Vilar, el - 225 209 434
Nucli 171812 00 09 4 01 Golf Costa Brava, el - 222 205 427
Disseminat 171812 00 09 4 99 Disseminat del Vilar - 3 4 7
Entitat singular 171812 00 10 8 00 Roca de Malvet - 205 188 393
Nucli 171812 00 10 8 01 Roca de Malvet I - 138 123 261
Nucli 171812 00 10 8 02 Roca de Malvet II - 66 65 131
Disseminat 171812 00 10 8 99 Disseminat de Roca de Malvet - 1 0 1
Entitat singular 171812 00 11 5 00 Camps de Santa Maria - 7 8 15
Disseminat 171812 00 11 5 99 Camps de Santa Maria -Disseminat- - 7 8 15
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171812 01 Bell-lloc Població
Unitat població 171812 02 Bell-lloc (urbanització) Urbanització
Unitat població 171812 03 Bufaganyes Veïnat
Unitat població 171812 04 Bujonis Barri
Unitat població 171812 05 Can Patxot Urbanització
Unitat població 171812 06 Can Reixac Urbanització
Unitat població 171812 07 Canyet Urbanització
Unitat població 171812 08 Colomar, el Urbanització
Unitat població 171812 09 Golf Costa Brava, el Urbanització
Unitat població 171812 10 Mas Trempat, el Urbanització
Unitat població 171812 11 Roca de Malvet, la Urbanització
Unitat població 171812 12 Romanyà de la Selva Població
Unitat població 171812 13 Romanyà de la Selva (urbanització) Urbanització
Unitat població 171812 14 Santa Cristina d'Aro Població
Unitat població 171812 15 Sant Miquel d'Aro Urbanització
Unitat població 171812 16 Solius Població
Unitat població 171812 17 Teules, les Urbanització
Unitat població 171812 18 Vallrepòs Urbanització
Unitat població 171812 19 Vilar, el Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 33 Sant Feliu de Guíxols
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP04 Baix Empordà-Sant Feliu
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-05-14 Canvi de nom
  • Abans: 171812 Santa Cristina de Aro
  • Després: 171812 Santa Cristina d'Aro
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP04 Baix Empordà-Sant Feliu
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 67,80 Km2 30 m
  • Després: 67,58 Km2 30 m