Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 49,04 Km2
Altitud 496 m
Població (a 01-01-2019) 1565 h
Litoral No
Capital Santa Pau
Distància -
Codi ajuntament 1718480001

Divisió territorial postal

  • 17811

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171848 00 00 0 00 Santa Pau
Entitat singular 171848 00 01 7 00 Arcs, els - 32 31 63
Disseminat 171848 00 01 7 99 Arcs, els -Disseminat- - 32 31 63
Entitat singular 171848 00 02 2 00 Can Font - 15 11 26
Disseminat 171848 00 02 2 99 Can Font -Disseminat- - 15 11 26
Entitat singular 171848 00 03 8 00 Fages, les - 10 8 18
Disseminat 171848 00 03 8 99 Fages, les -Disseminat- - 10 8 18
Entitat singular 171848 00 04 3 00 Pujolars - 13 9 22
Disseminat 171848 00 04 3 99 Pujolars -Disseminat- - 13 9 22
Entitat singular 171848 00 05 6 00 Sallent, el - 40 25 65
Nucli 171848 00 05 6 01 Sallent, el - 40 25 65
Entitat singular 171848 00 06 9 00 Sant Martí - 69 66 135
Nucli 171848 00 06 9 01 Sant Martí - 69 66 135
Entitat singular 171848 00 07 5 00 Sant Miquel Sacot - 53 55 108
Disseminat 171848 00 07 5 99 Sant Miquel Sacot -Disseminat- - 53 55 108
Entitat singular 171848 00 08 1 00 Santa Llúcia - 5 5 10
Disseminat 171848 00 08 1 99 Santa Llúcia -Disseminat- - 5 5 10
Entitat singular 171848 00 09 4 00 Santa Pau - 296 304 600
Nucli 171848 00 09 4 01 Santa Pau - 296 304 600
Entitat singular 171848 00 10 8 00 Can Xel - 19 24 43
Nucli 171848 00 10 8 01 Can Xel - 19 24 43
Entitat singular 171848 00 11 5 00 Can Blanc - 192 185 377
Nucli 171848 00 11 5 01 Can Blanc - 192 185 377
Entitat singular 171848 00 12 0 00 Can Potxa - 14 12 26
Nucli 171848 00 12 0 01 Can Potxa - 14 12 26
Entitat singular 171848 00 13 6 00 Can Jofre - 34 38 72
Nucli 171848 00 13 6 01 Can Jofre - 34 38 72
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171848 01 Arcs, els Caseria
Unitat població 171848 02 Can Blanc Urbanització
Unitat població 171848 03 Can Font Veïnat
Unitat població 171848 04 Can Xel Urbanització
Unitat població 171848 05 Fages, les Veïnat
Unitat població 171848 06 Pujolars Veïnat
Unitat població 171848 07 Sallent, el Població
Unitat població 171848 08 Santa Llúcia de Trenteres Veïnat
Unitat població 171848 09 Santa Pau Vila
Unitat població 171848 10 Sant Martí Veïnat
Unitat població 171848 11 Sant Miquel Sacot Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 48,80 Km2 496 m
  • Després: 49,04 Km2 496 m