Saltar al contingut principal

171870 Saus, Camallera i Llampaies

Característiques generals
Valor
Superfície 11,37 Km2
Altitud 86 m
Població (a 01-01-2020) 856 h
Litoral No
Capital Camallera
Distància -
Codi ajuntament 1718700000

Divisió territorial postal

  • 17465
  • 17467

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171870 00 00 0 00 Saus, Camallera i Llampaies
Entitat singular 171870 00 01 7 00 Camallera - 309 325 634
Nucli 171870 00 01 7 01 Camallera - 306 321 627
Disseminat 171870 00 01 7 99 Disseminat de Camallera - 3 4 7
Entitat singular 171870 00 02 2 00 Llampaies - 46 46 92
Nucli 171870 00 02 2 01 Llampaies - 38 41 79
Disseminat 171870 00 02 2 99 Disseminat de Llampaies - 8 5 13
Entitat singular 171870 00 03 8 00 Saus - 71 59 130
Nucli 171870 00 03 8 01 Saus - 46 35 81
Disseminat 171870 00 03 8 99 Disseminat de Saus - 25 24 49
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171870 01 Camallera Població
Unitat població 171870 02 Llampaies Població
Unitat població 171870 03 Saus Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,60 Km2 86 m
  • Després: 11,37 Km2 86 m
2006-11-10 Canvi de nom
  • Abans: 171870 Saus
  • Després: 171870 Saus, Camallera i Llampaies
2007-08-31 Canvi d'àrea bàsica policial d'un municipi
  • Abans: ABP01 Alt Empordà-Figueres
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses