Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,09 Km2
Altitud 276 m
Població (a 01-01-2020) 818 h
Litoral No
Capital Tortellà
Distància -
Codi ajuntament 1720010007

Divisió territorial postal

  • 17853

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172001 00 00 0 00 Tortellà
Entitat singular 172001 00 01 7 00 Sant Antoni - 6 6 12
Disseminat 172001 00 01 7 99 Sant Antoni -Disseminat- - 6 6 12
Entitat singular 172001 00 02 2 00 Tortellà - 385 421 806
Nucli 172001 00 02 2 01 Tortellà - 341 363 704
Disseminat 172001 00 02 2 99 Disseminat de Tortellà - 44 58 102
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172001 01 Sant Antoni Caseria
Unitat població 172001 02 Tortellà Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 172001 Tortellá
  • Després: 172001 Tortellà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,00 Km2 276 m
  • Després: 11,09 Km2 276 m