Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 90,82 Km2
Altitud 510 m
Població (a 01-01-2019) 3072 h
Litoral No
Capital Sant Esteve d'en Bas
Distància -
Codi ajuntament 1720760009

Divisió territorial postal

 • 17176
 • 17177
 • 17178
 • 17179

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172076 00 00 0 00 Vall d'en Bas, la
Entitat col·lectiva 172076 01 00 0 00 Sant Esteve d'en Bas - 750 742 1492
Entitat singular 172076 01 01 6 00 Sant Esteve d'en Bas - 501 495 996
Nucli 172076 01 01 6 01 Sant Esteve d'en Bas - 501 495 996
Entitat singular 172076 01 02 1 00 Dreta del Fluvià, la - 12 10 22
Disseminat 172076 01 02 1 99 Dreta del Fluvià, la -Disseminat- - 12 10 22
Entitat singular 172076 01 03 7 00 Esquerra del Fluvià, l' - 38 37 75
Disseminat 172076 01 03 7 99 Esquerra del Fluvià, l' -Disseminat- - 38 37 75
Entitat singular 172076 01 04 2 00 Hostalets d'en Bas, els - 96 101 197
Nucli 172076 01 04 2 01 Hostalets d'en Bas, els - 96 101 197
Entitat singular 172076 01 05 5 00 Mercadal, el - 17 15 32
Disseminat 172076 01 05 5 99 Mercadal, el -Disseminat- - 17 15 32
Entitat singular 172076 01 06 8 00 Serra, la - 32 33 65
Disseminat 172076 01 06 8 99 Serra, la -Disseminat- - 32 33 65
Entitat singular 172076 01 07 4 00 Vilallonga - 54 51 105
Disseminat 172076 01 07 4 99 Vilallonga -Disseminat- - 54 51 105
Entitat col·lectiva 172076 02 00 0 00 Joanetes - 175 144 319
Entitat singular 172076 02 01 5 00 Falgars d'en Bas - 4 4 8
Disseminat 172076 02 01 5 99 Falgars d'en Bas -Disseminat- - 4 4 8
Entitat singular 172076 02 02 0 00 Joanetes - 171 140 311
Nucli 172076 02 02 0 01 Joanetes - 37 28 65
Disseminat 172076 02 02 0 99 Disseminat de Joanetes - 134 112 246
Entitat col·lectiva 172076 03 00 0 00 Pinya, la - 78 71 149
Entitat singular 172076 03 01 4 00 Pinya, la - 78 71 149
Nucli 172076 03 01 4 01 Pinya, la - 16 14 30
Disseminat 172076 03 01 4 99 Disseminat de la Pinya - 62 57 119
Entitat col·lectiva 172076 04 00 0 00 Sant Privat d'en Bas - 550 562 1112
Entitat singular 172076 04 01 3 00 Mallol, el - 317 312 629
Nucli 172076 04 01 3 01 Mallol, el - 226 218 444
Disseminat 172076 04 01 3 99 Disseminat del Mallol - 91 94 185
Entitat singular 172076 04 02 8 00 Puigpardines - 56 64 120
Disseminat 172076 04 02 8 99 Puigpardines -Disseminat- - 56 64 120
Entitat singular 172076 04 03 4 00 Sant Privat d'en Bas - 177 186 363
Nucli 172076 04 03 4 01 Sant Privat d'en Bas - 85 106 191
Disseminat 172076 04 03 4 99 Disseminat de Sant Privat d'en Bas - 92 80 172
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172076 01 Bas Població
Unitat població 172076 02 Can Trona Veïnat
Unitat població 172076 03 Cirera Veïnat
Unitat població 172076 04 Dreta del Fluvià, la Caseria
Unitat població 172076 05 Esquerra del Fluvià, l' Caseria
Unitat població 172076 06 Falgars d'en Bas Llogarret
Unitat població 172076 07 Hostalets d'en Bas, els Població
Unitat població 172076 08 Joanetes Població
Unitat població 172076 09 Mallol, el Vila
Unitat població 172076 10 Mercadal, el Caseria
Unitat població 172076 11 Pinya, la Població
Unitat població 172076 12 Pocafarina Veïnat
Unitat població 172076 13 Preses, les -
Unitat població 172076 14 Puigpardines Població
Unitat població 172076 15 Sant Privat d'en Bas Població
Unitat població 172076 16 Serra, la Caseria
Unitat població 172076 17 Veïnat Nou, el Veïnat
Unitat població 172076 18 Vilallonga Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-04-21 Canvi de nom
 • Abans: 172076 Vall de Bas
 • Després: 172076 Vall d'en Bas, la
1994-01-28 Alteració límits municipals
 • Abans: 90,50 Km2
 • Després: - Km2
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP05 Garrotxa
1999-05-07 Canvi de capital
 • Abans: Sant Privat d'en Bas
 • Després: Bas
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 518 m
 • Després: 90,82 Km2 510 m
2007-03-15 Canvi de capital
 • Abans: Bas
 • Després: Sant Esteve d'en Bas