Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 34,32 Km2
Altitud 982 m
Població (a 01-01-2019) 167 h
Litoral No
Capital Vidrà
Distància -
Codi ajuntament 1721210007

Divisió territorial postal

  • 17515

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172121 00 00 0 00 Vidrà
Entitat singular 172121 00 05 6 00 Ciuret - 3 4 7
Disseminat 172121 00 05 6 99 Ciuret -Disseminat- - 3 4 7
Entitat singular 172121 00 09 4 00 Creu de l'Arç, la - 17 21 38
Disseminat 172121 00 09 4 99 Creu de l'Arç, la -Disseminat- - 17 21 38
Entitat singular 172121 00 19 2 00 Vidrà - 63 59 122
Nucli 172121 00 19 2 01 Vidrà - 46 47 93
Disseminat 172121 00 19 2 99 Disseminat de Vidrà - 17 12 29
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172121 01 Creu de l'Arç, la Barri
Unitat població 172121 02 Siuret Llogarret
Unitat població 172121 03 Vidrà Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 172121 Vidrá
  • Després: 172121 Vidrà
1990-01-17 Canvi de comarca
  • Abans: 31 Ripollès
  • Després: 24 Osona
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 34,60 Km2 982 m
  • Després: 34,32 Km2 982 m