Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 147 m
Població (a 01-01-2019) 2221 h
Litoral No
Capital Albatàrrec
Distància -
Codi ajuntament 2500770005

Divisió territorial postal

  • 25171

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250077 00 00 0 00 Albatàrrec
Entitat singular 250077 00 01 7 00 Albatàrrec - 1150 1071 2221
Nucli 250077 00 01 7 01 Albatàrrec - 1002 934 1936
Disseminat 250077 00 01 7 99 Disseminat d'Albatàrrec - 148 137 285
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250077 01 Albatàrrec Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250077 Albatarrech
  • Després: 250077 Albatàrrec
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,70 Km2 147 m
  • Després: 10,46 Km2 147 m
2002-02-27 Alteració límits municipals
  • Abans: 10,46 Km2
  • Després: - Km2