Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 54,32 Km2
Altitud 345 m
Població (a 01-01-2019) 386 h
Litoral No
Capital Algerri
Distància -
Codi ajuntament 2501560009

Divisió territorial postal

  • 25130

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250156 00 00 0 00 Algerri
Entitat singular 250156 00 01 7 00 Algerri - 206 180 386
Nucli 250156 00 01 7 01 Algerri - 195 175 370
Disseminat 250156 00 01 7 99 Disseminat d'Algerri - 11 5 16
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250156 01 Algerri Població
Unitat població 250156 02 Figuera, la Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 54,00 Km2 345 m
  • Després: 54,32 Km2 345 m