Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 50,11 Km2
Altitud 304 m
Població (a 01-01-2019) 2971 h
Litoral No
Capital Alguaire
Distància -
Codi ajuntament 2501690004

Divisió territorial postal

  • 25125

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250169 00 00 0 00 Alguaire
Entitat singular 250169 00 01 7 00 Alguaire - 1503 1358 2861
Nucli 250169 00 01 7 01 Alguaire - 1375 1232 2607
Disseminat 250169 00 01 7 99 Disseminat d'Alguaire - 128 126 254
Entitat singular 250169 00 02 2 00 Mata de Pinyana, la - 59 51 110
Nucli 250169 00 02 2 01 Mata de Pinyana, la - 59 51 110
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250169 01 Alguaire Vila
Unitat població 250169 02 Mata de Pinyana, la Colònia
Unitat població 250169 03 Pinyana Urbanització
Unitat població 250169 04 Tabac Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 50,20 Km2 304 m
  • Després: 50,11 Km2 304 m