Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 175,89 Km2
Altitud 318 m
Població (a 01-01-2019) 3432 h
Litoral No
Capital Artesa de Segre
Distància -
Codi ajuntament 2503490004

Divisió territorial postal

  • 25730
  • 25736
  • 25737
  • 25738
  • 25739

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250349 00 00 0 00 Artesa de Segre
Entitat singular 250349 00 01 7 00 Alentorn - 70 54 124
Nucli 250349 00 01 7 01 Alentorn - 70 54 124
Disseminat 250349 00 01 7 99 Disseminat d'Alentorn - 0 0 0
Entitat singular 250349 00 02 2 00 Anya - 11 10 21
Nucli 250349 00 02 2 01 Anya - 8 6 14
Disseminat 250349 00 02 2 99 Disseminat d'Anya - 3 4 7
Entitat singular 250349 00 03 8 00 Artesa de Segre - 1415 1366 2781
Nucli 250349 00 03 8 01 Artesa de Segre - 1358 1304 2662
Disseminat 250349 00 03 8 99 Disseminat d'Artesa de Segre - 57 62 119
Entitat singular 250349 00 04 3 00 Baldomar - 48 36 84
Nucli 250349 00 04 3 01 Baldomar - 48 36 84
Entitat singular 250349 00 05 6 00 Seró - 32 26 58
Nucli 250349 00 05 6 01 Seró - 29 22 51
Disseminat 250349 00 05 6 99 Disseminat de Seró - 3 4 7
Entitat singular 250349 00 06 9 00 Clua - 9 8 17
Nucli 250349 00 06 9 01 Clua - 9 8 17
Disseminat 250349 00 06 9 99 Disseminat de Clua - 0 0 0
Entitat singular 250349 00 07 5 00 Colldelrat - 13 10 23
Nucli 250349 00 07 5 01 Colldelrat - 13 10 23
Entitat singular 250349 00 08 1 00 Collfred - 8 10 18
Nucli 250349 00 08 1 01 Collfred - 8 10 18
Disseminat 250349 00 08 1 99 Disseminat de Collfred - 0 0 0
Entitat singular 250349 00 09 4 00 Comiols - 4 3 7
Disseminat 250349 00 09 4 99 Comiols -Disseminat- - 4 3 7
Entitat singular 250349 00 10 8 00 Folquer - 2 3 5
Disseminat 250349 00 10 8 99 Folquer -Disseminat- - 2 3 5
Entitat singular 250349 00 11 5 00 Montargull - 17 18 35
Nucli 250349 00 11 5 01 Montargull - 14 14 28
Disseminat 250349 00 11 5 99 Disseminat de Montargull - 3 4 7
Entitat singular 250349 00 12 0 00 Montmagastre - 7 8 15
Disseminat 250349 00 12 0 99 Montmagastre -Disseminat- - 7 8 15
Entitat singular 250349 00 13 6 00 Pont d'Alentorn, el - 12 10 22
Nucli 250349 00 13 6 01 Pont d'Alentorn, el - 12 10 22
Entitat singular 250349 00 14 1 00 Tudela de Segre - 32 34 66
Nucli 250349 00 14 1 01 Tudela de Segre - 25 30 55
Disseminat 250349 00 14 1 99 Disseminat de Tudela de Segre - 7 4 11
Entitat singular 250349 00 15 4 00 Vall-llebrera - 8 11 19
Nucli 250349 00 15 4 01 Vall-llebrera - 8 10 18
Disseminat 250349 00 15 4 99 Disseminat de Vall-llebrera - 0 1 1
Entitat singular 250349 00 16 7 00 Vall d'Ariet, la - 0 0 0
Disseminat 250349 00 16 7 99 Vall d'Ariet, la -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 250349 00 17 3 00 Vernet - 14 7 21
Nucli 250349 00 17 3 01 Vernet - 14 7 21
Entitat singular 250349 00 18 9 00 Vilves - 12 18 30
Nucli 250349 00 18 9 01 Vilves - 10 16 26
Disseminat 250349 00 18 9 99 Disseminat de Vilves - 2 2 4
Entitat singular 250349 00 19 2 00 Sant Marc de Batlliu - 7 3 10
Disseminat 250349 00 19 2 99 Sant Marc de Batlliu -Disseminat- - 7 3 10
Entitat singular 250349 00 20 6 00 Vedrenya, la - 7 3 10
Disseminat 250349 00 20 6 99 Vedrenya, la -Disseminat- - 7 3 10
Entitat singular 250349 00 21 3 00 Colònia la Fàbrica, la - 32 26 58
Nucli 250349 00 21 3 01 Colònia la Fàbrica, la - 32 26 58
Entitat singular 250349 00 22 8 00 Vall-llebrerola - 6 2 8
Nucli 250349 00 22 8 01 Vall-llebrerola - 6 2 8
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250349 01 Alentorn Població
Unitat població 250349 02 Anya Població
Unitat població 250349 03 Artesa de Segre Ciutat
Unitat població 250349 04 Baldomar Població
Unitat població 250349 05 Clua, la Població
Unitat població 250349 06 Colldelrat Població
Unitat població 250349 07 Collfred Població
Unitat població 250349 08 Comiols Població
Unitat població 250349 09 Folquer Caseria
Unitat població 250349 10 Montargull Població
Unitat població 250349 11 Montmagastre Població
Unitat població 250349 12 Pont d'Alentorn, el Caseria
Unitat població 250349 13 Sant Marc del Batlliu Caseria
Unitat població 250349 14 Seró Població
Unitat població 250349 15 Tudela de Segre Població
Unitat població 250349 16 Vall d'Ariet, la Població
Unitat població 250349 17 Vall-llebrera Població
Unitat població 250349 18 Vall-llebrerola Llogarret
Unitat població 250349 19 Vedrenya, la Llogarret
Unitat població 250349 20 Vernet Població
Unitat població 250349 21 Vilves Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7007560009 Baldomar
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 176,30 Km2 318 m
  • Després: 175,89 Km2 318 m