Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 129,41 Km2
Altitud 591 m
Població (a 01-01-2019) 335 h
Litoral No
Capital Gerri de la Sal
Distància -
Codi ajuntament 2503900000

Divisió territorial postal

  • 25513
  • 25590
  • 25591
  • 25592

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250390 00 00 0 00 Baix Pallars
Entitat singular 250390 00 01 7 00 Ancs - 4 0 4
Disseminat 250390 00 01 7 99 Ancs -Disseminat- - 4 0 4
Entitat singular 250390 00 02 2 00 Baén - 4 6 10
Nucli 250390 00 02 2 01 Baén - 4 6 10
Entitat singular 250390 00 03 8 00 Balestui - 6 3 9
Disseminat 250390 00 03 8 99 Balestui -Disseminat- - 6 3 9
Entitat singular 250390 00 04 3 00 Bresca - 8 6 14
Nucli 250390 00 04 3 01 Bresca - 6 4 10
Disseminat 250390 00 04 3 99 Disseminat de Bresca - 2 2 4
Entitat singular 250390 00 05 6 00 Bretui - 4 6 10
Nucli 250390 00 05 6 01 Bretui - 4 6 10
Entitat singular 250390 00 06 9 00 Buseu - 1 0 1
Disseminat 250390 00 06 9 99 Buseu -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 250390 00 07 5 00 Comte, el - 0 0 0
Disseminat 250390 00 07 5 99 Comte, el -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 250390 00 08 1 00 Cortscastell - 1 1 2
Disseminat 250390 00 08 1 99 Cortscastell -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 250390 00 09 4 00 Enseu - 1 1 2
Disseminat 250390 00 09 4 99 Enseu -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 250390 00 10 8 00 Gerri de la Sal - 60 59 119
Nucli 250390 00 10 8 01 Gerri de la Sal - 55 56 111
Disseminat 250390 00 10 8 99 Disseminat de Gerri de la Sal - 5 3 8
Entitat singular 250390 00 11 5 00 Mentui - 2 2 4
Disseminat 250390 00 11 5 99 Mentui -Disseminat- - 2 2 4
Entitat singular 250390 00 12 0 00 Montcortès - 14 10 24
Nucli 250390 00 12 0 01 Montcortès - 14 10 24
Entitat singular 250390 00 13 6 00 Peracalç - 6 2 8
Disseminat 250390 00 13 6 99 Peracalç -Disseminat- - 6 2 8
Entitat singular 250390 00 14 1 00 Peramea - 43 39 82
Nucli 250390 00 14 1 01 Peramea - 37 38 75
Disseminat 250390 00 14 1 99 Disseminat de Peramea - 6 1 7
Entitat singular 250390 00 15 4 00 Pujol - 9 3 12
Disseminat 250390 00 15 4 99 Pujol -Disseminat- - 9 3 12
Entitat singular 250390 00 16 7 00 Sant Sebastià de Buseu - 0 0 0
Disseminat 250390 00 16 7 99 Sant Sebastià de Buseu -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 250390 00 17 3 00 Sellui - 7 6 13
Disseminat 250390 00 17 3 99 Sellui -Disseminat- - 7 6 13
Entitat singular 250390 00 18 9 00 Useu - 4 4 8
Nucli 250390 00 18 9 01 Useu - 2 3 5
Disseminat 250390 00 18 9 99 Disseminat d'Useu - 2 1 3
Entitat singular 250390 00 19 2 00 Cabestany - 2 2 4
Disseminat 250390 00 19 2 99 Cabestany -Disseminat- - 2 2 4
Entitat singular 250390 00 20 6 00 Canals - 1 0 1
Disseminat 250390 00 20 6 99 Canals -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 250390 00 22 8 00 Masies de Llaràs - 4 1 5
Disseminat 250390 00 22 8 99 Masies de Llaràs -Disseminat- - 4 1 5
Entitat singular 250390 00 23 4 00 Sarroca de Baén - 0 1 1
Disseminat 250390 00 23 4 99 Sarroca de Baén -Disseminat- - 0 1 1
Entitat singular 250390 00 24 9 00 Vilesa - 0 0 0
Disseminat 250390 00 24 9 99 Vilesa -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 250390 00 25 2 00 Castellnou - 1 0 1
Disseminat 250390 00 25 2 99 Castellnou -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 250390 00 26 5 00 Cuberes - 0 0 0
Disseminat 250390 00 26 5 99 Cuberes -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 250390 00 27 1 00 Pui, el - 0 0 0
Disseminat 250390 00 27 1 99 Pui, el -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 250390 00 28 7 00 Soi, el - 0 0 0
Disseminat 250390 00 28 7 99 Soi, el -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 250390 00 29 0 00 Solduga i l'Espluga de Cuberes - 0 1 1
Disseminat 250390 00 29 0 99 Solduga i l'Espluga de Cuberes -Disseminat- - 0 1 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250390 01 Ancs Llogarret
Unitat població 250390 02 Baén Població
Unitat població 250390 03 Balestui Població
Unitat població 250390 04 Bresca Llogarret
Unitat població 250390 05 Bretui Població
Unitat població 250390 06 Buseu Població
Unitat població 250390 07 Capestany Llogarret
Unitat població 250390 08 Comte, el Llogarret
Unitat població 250390 09 Cortscastell Població
Unitat població 250390 10 Enseu Llogarret
Unitat població 250390 11 Gerri de la Sal Vila
Unitat població 250390 12 Mentui Població
Unitat població 250390 13 Montcortès Població
Unitat població 250390 14 Peracalç Població
Unitat població 250390 15 Peramea Vila
Unitat població 250390 16 Pujol Població
Unitat població 250390 17 Sant Sebastia de Buseu Caseria
Unitat població 250390 18 Sellui Població
Unitat població 250390 19 Useu Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7004070005 Sellui
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 128,80 Km2 591 m
  • Després: 129,41 Km2 591 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran