Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 57,32 Km2
Altitud 233 m
Població (a 01-01-2020) 17472 h
Litoral No
Capital Balaguer
Distància -
Codi ajuntament 2504040003

Divisió territorial postal

 • 25600

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250404 00 00 0 00 Balaguer
Entitat singular 250404 00 01 7 00 Balaguer - 8953 8519 17472
Nucli 250404 00 01 7 01 Balaguer - 8778 8349 17127
Disseminat 250404 00 01 7 99 Disseminat de Balaguer - 175 170 345
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250404 01 Balaguer Ciutat
Unitat població 250404 02 Flix Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 02001
 • 03001
 • 03002
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 57,40 Km2 233 m
 • Després: 57,32 Km2 233 m