Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 70,25 Km2
Altitud 423 m
Població (a 01-01-2020) 217 h
Litoral No
Capital Bassella
Distància -
Codi ajuntament 2504470005

Divisió territorial postal

 • 25289
 • 25792

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250447 00 00 0 00 Bassella
Entitat singular 250447 00 01 7 00 Aguilar - 19 13 32
Nucli 250447 00 01 7 01 Aguilar - 13 8 21
Disseminat 250447 00 01 7 99 Disseminat d'Aguilar - 6 5 11
Entitat singular 250447 00 02 2 00 Altès - 18 16 34
Disseminat 250447 00 02 2 99 Altès -Disseminat- - 18 16 34
Entitat singular 250447 00 03 8 00 Bassella - 8 7 15
Nucli 250447 00 03 8 01 Bassella - 3 3 6
Disseminat 250447 00 03 8 99 Disseminat de Bassella - 5 4 9
Entitat singular 250447 00 04 3 00 Castellnou de Bassella - 3 1 4
Nucli 250447 00 04 3 01 Castellnou de Bassella - 2 0 2
Disseminat 250447 00 04 3 99 Disseminat de Castellnou de Basella - 1 1 2
Entitat singular 250447 00 05 6 00 Clua, la - 9 8 17
Disseminat 250447 00 05 6 99 Clua, la -Disseminat- - 9 8 17
Entitat singular 250447 00 06 9 00 Guardiola - 7 4 11
Disseminat 250447 00 06 9 99 Guardiola -Disseminat- - 7 4 11
Entitat singular 250447 00 07 5 00 Mirambell - 7 10 17
Disseminat 250447 00 07 5 99 Mirambell -Disseminat- - 7 10 17
Entitat singular 250447 00 08 1 00 Ogern - 40 46 86
Nucli 250447 00 08 1 01 Ogern - 30 36 66
Disseminat 250447 00 08 1 99 Disseminat d'Ogern - 10 10 20
Entitat singular 250447 00 09 4 00 Sarinyana - 1 0 1
Disseminat 250447 00 09 4 99 Sarinyana -Disseminat- - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250447 01 Aguilar Població
Unitat població 250447 02 Altès Població
Unitat població 250447 03 Bassella Població
Unitat població 250447 04 Castellnou de Bassella Població
Unitat població 250447 05 Clua, la Població
Unitat població 250447 06 Guardiola Població
Unitat població 250447 07 Mirambell Llogarret
Unitat població 250447 08 Ogern Població
Unitat població 250447 09 Sant Mer Caseria
Unitat població 250447 10 Serinyana Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 250447 Basella
 • Després: 250447 Bassella
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Castellnou de Bassella
 • Després: Bassella
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 70,80 Km2 425 m
 • Després: 70,25 Km2 423 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran