Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,11 Km2
Altitud 379 m
Població (a 01-01-2019) 185 h
Litoral No
Capital Bellmunt d'Urgell
Distància -
Codi ajuntament 2504980001

Divisió territorial postal

  • 25336

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250498 00 00 0 00 Bellmunt d'Urgell
Entitat singular 250498 00 01 7 00 Bellmunt d'Urgell - 89 96 185
Nucli 250498 00 01 7 01 Bellmunt d'Urgell - 82 92 174
Disseminat 250498 00 01 7 99 Disseminat de Bellmunt d'Urgell - 7 4 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250498 01 Bellmunt d'Urgell Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1985-04-19 Canvi de nom
  • Abans: 250498 Bellmunt
  • Després: 250498 Bellmunt d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,00 Km2 379 m
  • Després: 5,11 Km2 379 m