Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 98,14 km²
Altitud 1061 m
Població (a 01-01-2021) 2135 h
Litoral No
Capital Bellver de Cerdanya
Distància -
Codi ajuntament 2505180001

Divisió territorial postal

 • 25720
 • 25721
 • 25724

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2021)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250518 00 00 0 00 Bellver de Cerdanya
Entitat singular 250518 00 01 7 00 Beders - 23 17 40
Nucli 250518 00 01 7 01 Beders - 23 17 40
Entitat singular 250518 00 02 2 00 Baltarga - 37 27 64
Nucli 250518 00 02 2 01 Baltarga - 37 27 64
Entitat singular 250518 00 03 8 00 Bellver de Cerdanya - 767 741 1508
Nucli 250518 00 03 8 01 Bellver de Cerdanya - 733 718 1451
Disseminat 250518 00 03 8 99 Disseminat de Bellver de Cerdanya - 34 23 57
Entitat singular 250518 00 04 3 00 Bor - 56 41 97
Nucli 250518 00 04 3 01 Bor - 56 41 97
Entitat singular 250518 00 05 6 00 Coborriu - 4 2 6
Disseminat 250518 00 05 6 99 Coborriu -Disseminat- - 4 2 6
Entitat singular 250518 00 06 9 00 Cortàs - 14 6 20
Nucli 250518 00 06 9 01 Cortàs - 14 6 20
Entitat singular 250518 00 07 5 00 Éller - 13 11 24
Nucli 250518 00 07 5 01 Éller - 13 11 24
Entitat singular 250518 00 08 1 00 Nas - 15 20 35
Nucli 250518 00 08 1 01 Nas - 15 20 35
Entitat singular 250518 00 09 4 00 Olià - 14 9 23
Nucli 250518 00 09 4 01 Olià - 14 9 23
Entitat singular 250518 00 10 8 00 Ordèn - 3 1 4
Nucli 250518 00 10 8 01 Ordèn - 3 1 4
Entitat singular 250518 00 11 5 00 Pedra - 7 4 11
Disseminat 250518 00 11 5 99 Pedra -Disseminat- - 7 4 11
Entitat singular 250518 00 12 0 00 Pi - 65 63 128
Nucli 250518 00 12 0 01 Pi - 65 63 128
Entitat singular 250518 00 14 1 00 Riu de Santa Maria - 50 50 100
Nucli 250518 00 14 1 01 Riu de Santa Maria - 50 50 100
Entitat singular 250518 00 15 4 00 Sant Martí dels Castells - 0 0 0
Disseminat 250518 00 15 4 99 Sant Martí dels Castells -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 250518 00 16 7 00 Santa Eugènia de Nerellà - 10 12 22
Disseminat 250518 00 16 7 99 Santa Eugènia de Nerellà -Disseminat- - 10 12 22
Entitat singular 250518 00 17 3 00 Santa Magdalena - 3 5 8
Disseminat 250518 00 17 3 99 Santa Magdalena -Disseminat- - 3 5 8
Entitat singular 250518 00 18 9 00 Talló - 19 14 33
Nucli 250518 00 18 9 01 Talló - 19 14 33
Entitat singular 250518 00 19 2 00 Talltendre - 4 2 6
Nucli 250518 00 19 2 01 Talltendre - 4 2 6
Entitat singular 250518 00 20 6 00 Vilella - 2 4 6
Nucli 250518 00 20 6 01 Vilella - 2 4 6
Entitat singular 250518 00 21 3 00 Nèfol - 0 0 0
Disseminat 250518 00 21 3 99 Nèfol -Disseminat- - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250518 01 Baltarga Població
Unitat població 250518 02 Beders Llogarret
Unitat població 250518 03 Beders Urbanització
Unitat població 250518 04 Bellver de Cerdanya Vila
Unitat població 250518 05 Bor Població
Unitat població 250518 06 Coborriu Masos
Unitat població 250518 07 Cortàs Població
Unitat població 250518 08 Éller Població
Unitat població 250518 09 Nas Població
Unitat població 250518 10 Olià Població
Unitat població 250518 11 Ordèn Població
Unitat població 250518 12 Pedra Població
Unitat població 250518 13 Pi Població
Unitat població 250518 14 Riu Població
Unitat població 250518 15 Riu de Santa Maria Població
Unitat població 250518 16 Sant Martí dels Castells Masos
Unitat població 250518 17 Santa Eugènia Població
Unitat població 250518 18 Santa Magdalena Llogarret
Unitat població 250518 19 Talló Població
Unitat població 250518 20 Talltendre Població
Unitat població 250518 21 Vilella Masos

Seccions censals (a 01-01-2021)

 • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7003420002 Pi
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE11 Alt Pirineu i Aran
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-10-01 Canvi de nom
 • Abans: 250518 Bellver de Cerdaña
 • Després: 250518 Bellver de Cerdanya
1997-08-05 Desagregació de municipis Abans:
 • 250518 Bellver de Cerdanya
Després:
 • 259139 Riu de Cerdanya
 • 250518 Bellver de Cerdanya
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: km² m
 • Després: 98,14 km² 1061 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE06 Lleida
 • Després: DE11 Alt Pirineu i Aran