Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 46,70 Km2
Altitud 207 m
Població (a 01-01-2019) 2255 h
Litoral No
Capital Bellvís
Distància -
Codi ajuntament 2505230008

Divisió territorial postal

  • 25142
  • 25144

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250523 00 00 0 00 Bellvís
Entitat singular 250523 00 01 7 00 Arcs, els - 73 80 153
Nucli 250523 00 01 7 01 Arcs, els - 73 80 153
Entitat singular 250523 00 02 2 00 Bellvís - 1076 1026 2102
Nucli 250523 00 02 2 01 Bellvís - 1015 971 1986
Disseminat 250523 00 02 2 99 Disseminat de Bellvís - 61 55 116
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250523 01 Arcs, els Població
Unitat població 250523 02 Bellvís Vila
Unitat població 250523 03 Remolins Caseria
Unitat població 250523 04 Tarroges, les Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC27 Pla d'Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 27 Pla d'Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 23 Noguera
  • Després: 27 Pla d'Urgell
1993-02-05 Canvi de capital
  • Abans: Arcs, els
  • Després: Bellvís
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 46,20 Km2 207 m
  • Després: 46,70 Km2 207 m