Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 48,32 km²
Altitud 906 m
Població (a 01-01-2022) 92 h
Litoral No
Capital Canejan
Distància -
Codi ajuntament 2506370005

Divisió territorial postal

  • 25548
  • 25549

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2022)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250637 00 00 0 00 Canejan
Entitat singular 250637 00 01 7 00 Bordius - 2 1 3
Nucli 250637 00 01 7 01 Bordius - 2 1 3
Entitat singular 250637 00 02 2 00 Campespín - 0 0 0
Disseminat 250637 00 02 2 99 Campespín -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 250637 00 03 8 00 Canejan - 30 33 63
Nucli 250637 00 03 8 01 Canejan - 30 33 63
Disseminat 250637 00 03 8 99 Disseminat de Canejan - 0 0 0
Entitat singular 250637 00 04 3 00 Cassenhau, Era - 0 0 0
Disseminat 250637 00 04 3 99 Cassenhau, Era -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 250637 00 05 6 00 Moron e Era Mòla - 7 7 14
Nucli 250637 00 05 6 01 Moron e Era Mòla e Navias - 7 7 14
Entitat singular 250637 00 06 9 00 Pradet, Eth - 5 2 7
Nucli 250637 00 06 9 01 Pradet, Eth - 5 2 7
Entitat singular 250637 00 07 5 00 Pontaut - 1 1 2
Disseminat 250637 00 07 5 99 Pontaut -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 250637 00 08 1 00 Porcingles - 0 1 1
Nucli 250637 00 08 1 01 Porcingles - 0 1 1
Entitat singular 250637 00 09 4 00 Sant Joan de Toran - 1 1 2
Nucli 250637 00 09 4 01 Sant Joan de Toran - 1 1 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250637 01 Bordius Caseria
Unitat població 250637 02 Canejan Població
Unitat població 250637 03 Cassenhau, era Caseria
Unitat població 250637 04 Pontaut Caseria
Unitat població 250637 05 Porcingles Caseria
Unitat població 250637 06 Pradet, et Caseria
Unitat població 250637 07 Sant Joan de Toran Població

Seccions censals (a 01-01-2022)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 40 Vielha e Mijaran
Divisió territorial educativa DE11 Alt Pirineu i Aran
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT10 Val d'Aran
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC39 Val d'Aran
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 39 Aran
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP16 Val d'Aran
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 48,30 km² 906 m
  • Després: 48,32 km² 906 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
  • Abans: DE06 Lleida
  • Després: DE11 Alt Pirineu i Aran