Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 60,23 Km2
Altitud 657 m
Població (a 01-01-2020) 131 h
Litoral No
Capital Castellar de la Ribera
Distància -
Codi ajuntament 2506420002

Divisió territorial postal

  • 25289

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250642 00 00 0 00 Castellar de la Ribera
Entitat singular 250642 00 01 7 00 Castellar de la Ribera - 22 17 39
Disseminat 250642 00 01 7 99 Castellar de la Ribera -Disseminat- - 22 17 39
Entitat singular 250642 00 02 2 00 Ceuró - 11 13 24
Disseminat 250642 00 02 2 99 Ceuró -Disseminat- - 11 13 24
Entitat singular 250642 00 03 8 00 Clarà - 30 33 63
Disseminat 250642 00 03 8 99 Clarà -Disseminat- - 30 33 63
Entitat singular 250642 00 04 3 00 Pampa - 3 2 5
Disseminat 250642 00 04 3 99 Pampa -Disseminat- - 3 2 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250642 01 Castellar de la Ribera Població
Unitat població 250642 02 Ceuró Masos
Unitat població 250642 03 Clarà Masos
Unitat població 250642 04 Pampe Masos

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP21 Solsonès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 60,10 Km2 657 m
  • Després: 60,23 Km2 657 m