Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,11 Km2
Altitud 269 m
Població (a 01-01-2019) 683 h
Litoral No
Capital Castellnou de Seana
Distància -
Codi ajuntament 2506800000

Divisió territorial postal

  • 25265

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250680 00 00 0 00 Castellnou de Seana
Entitat singular 250680 00 01 7 00 Castellnou de Seana - 361 322 683
Nucli 250680 00 01 7 01 Castellnou de Seana - 313 283 596
Disseminat 250680 00 01 7 99 Disseminat de Castellnou de Seana - 48 39 87
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250680 01 Castellnou de Seana Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC27 Pla d'Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 27 Pla d'Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 38 Urgell
  • Després: 27 Pla d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,30 Km2 269 m
  • Després: 16,11 Km2 269 m