Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 15,84 Km2
Altitud 267 m
Població (a 01-01-2019) 1003 h
Litoral No
Capital Castellserà
Distància -
Codi ajuntament 2507070005

Divisió territorial postal

  • 25334

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250707 00 00 0 00 Castellserà
Entitat singular 250707 00 01 7 00 Castellserà - 506 497 1003
Nucli 250707 00 01 7 01 Castellserà - 475 474 949
Disseminat 250707 00 01 7 99 Disseminat de Castellserà - 31 23 54
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250707 01 Castellserà Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250707 Castellserá
  • Després: 250707 Castellserà
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 15,80 Km2 267 m
  • Després: 15,84 Km2 267 m