Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 151,41 Km2
Altitud 573 m
Població (a 01-01-2019) 550 h
Litoral No
Capital Coll de Nargó
Distància -
Codi ajuntament 2507720002

Divisió territorial postal

  • 25793
  • 25794

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250772 00 00 0 00 Coll de Nargó
Entitat singular 250772 00 01 7 00 Coll de Nargó - 212 206 418
Nucli 250772 00 01 7 01 Coll de Nargó - 207 205 412
Disseminat 250772 00 01 7 99 Disseminat de Coll de Nargó - 5 1 6
Entitat singular 250772 00 02 2 00 Gavarra - 16 15 31
Nucli 250772 00 02 2 01 Gavarra - 12 6 18
Disseminat 250772 00 02 2 99 Disseminat de Gavarra - 4 9 13
Entitat singular 250772 00 03 8 00 Masies, les - 20 19 39
Nucli 250772 00 03 8 01 Masies, les - 10 7 17
Disseminat 250772 00 03 8 99 Disseminat de les Masies - 10 12 22
Entitat singular 250772 00 04 3 00 Montanissell - 10 9 19
Nucli 250772 00 04 3 01 Montanissell - 7 8 15
Disseminat 250772 00 04 3 99 Disseminat de Montanissell - 3 1 4
Entitat singular 250772 00 05 6 00 Sallent - 20 13 33
Disseminat 250772 00 05 6 99 Sallent -Disseminat- - 20 13 33
Entitat singular 250772 00 06 9 00 Valldarques - 7 3 10
Disseminat 250772 00 06 9 99 Valldarques -Disseminat- - 7 3 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250772 01 Coll de Nargó Població
Unitat població 250772 02 Gavarra Població
Unitat població 250772 03 Masies de Nargó, les Caseria
Unitat població 250772 04 Montanissell Població
Unitat població 250772 05 Prats, els Caseria
Unitat població 250772 06 Sallent Població
Unitat població 250772 07 Valldarques Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 153,70 Km2 573 m
  • Després: 151,41 Km2 573 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran