Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,34 Km2
Altitud 434 m
Població (a 01-01-2020) 329 h
Litoral No
Capital Espluga Calba, l'
Distància -
Codi ajuntament 2508120002

Divisió territorial postal

  • 25410

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250812 00 00 0 00 Espluga Calba, l'
Entitat singular 250812 00 01 7 00 Espluga Calba, l' - 168 161 329
Nucli 250812 00 01 7 01 Espluga Calba, l' - 164 156 320
Disseminat 250812 00 01 7 99 Disseminat de l'Espluga Calba - 4 5 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250812 01 Espluga Calba, l' Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250812 Espluga Calva
  • Després: 250812 Espluga Calba, l'
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 21,60 Km2 434 m
  • Després: 21,34 Km2 434 m