Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,55 Km2
Altitud 1212 m
Població (a 01-01-2019) 70 h
Litoral No
Capital Esterri de Cardós
Distància -
Codi ajuntament 2508700000

Divisió territorial postal

  • 25571

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250870 00 00 0 00 Esterri de Cardós
Entitat singular 250870 00 01 7 00 Arrós - 14 12 26
Nucli 250870 00 01 7 01 Arrós - 14 12 26
Entitat singular 250870 00 02 2 00 Benante - 2 3 5
Disseminat 250870 00 02 2 99 Benante -Disseminat- - 2 3 5
Entitat singular 250870 00 03 8 00 Esterri de Cardós - 18 17 35
Nucli 250870 00 03 8 01 Esterri de Cardós - 18 17 35
Entitat singular 250870 00 04 3 00 Ginestarre - 3 1 4
Nucli 250870 00 04 3 01 Ginestarre - 3 1 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250870 01 Arròs de Cardós Població
Unitat població 250870 02 Benante Caseria
Unitat població 250870 03 Esterri de Cardós Població
Unitat població 250870 04 Ginestarre Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,50 Km2 1212 m
  • Després: 16,55 Km2 1212 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran