Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 90,89 Km2
Altitud 421 m
Població (a 01-01-2020) 261 h
Litoral No
Capital Gavet de la Conca
Distància -
Codi ajuntament 2509840003

Divisió territorial postal

  • 25638
  • 25639

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250984 00 00 0 00 Gavet de la Conca
Entitat singular 250984 00 01 7 00 Aransís - 20 11 31
Nucli 250984 00 01 7 01 Aransís - 18 10 28
Disseminat 250984 00 01 7 99 Disseminat d'Aransís - 2 1 3
Entitat singular 250984 00 02 2 00 Fontsagrada - 7 14 21
Nucli 250984 00 02 2 01 Fontsagrada - 4 12 16
Disseminat 250984 00 02 2 99 Disseminat de Fontsagrada - 3 2 5
Entitat singular 250984 00 03 8 00 Gavet de la Conca - 21 31 52
Nucli 250984 00 03 8 01 Gavet de la Conca - 14 22 36
Disseminat 250984 00 03 8 99 Disseminat de Gavet de la Conca - 7 9 16
Entitat singular 250984 00 04 3 00 Mata-solana - 2 3 5
Disseminat 250984 00 04 3 99 Mata-solana -Disseminat- - 2 3 5
Entitat singular 250984 00 05 6 00 Merea - 2 2 4
Disseminat 250984 00 05 6 99 Merea -Disseminat- - 2 2 4
Entitat singular 250984 00 06 9 00 Perolet - 2 1 3
Disseminat 250984 00 06 9 99 Perolet -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 250984 00 07 5 00 Sant Serni - 20 17 37
Nucli 250984 00 07 5 01 Sant Serni - 20 17 37
Disseminat 250984 00 07 5 99 Disseminat de Sant Serni - 0 0 0
Entitat singular 250984 00 08 1 00 Sant Cristòfol de la Vall - 10 4 14
Disseminat 250984 00 08 1 99 Sant Cristòfol de la Vall -Disseminat- - 10 4 14
Entitat singular 250984 00 09 4 00 Sant Martí de Barcedana - 10 8 18
Nucli 250984 00 09 4 01 Sant Martí de Barcedana - 9 8 17
Disseminat 250984 00 09 4 99 Disseminat de Sant Martí de Barcedana - 1 0 1
Entitat singular 250984 00 10 8 00 Sant Miquel de la Vall - 14 13 27
Nucli 250984 00 10 8 01 Sant Miquel de la Vall - 14 13 27
Entitat singular 250984 00 11 5 00 Sant Salvador de Toló - 22 25 47
Nucli 250984 00 11 5 01 Sant Salvador de Toló - 18 21 39
Disseminat 250984 00 11 5 99 Disseminat de Sant Salvador de Toló - 4 4 8
Entitat singular 250984 00 12 0 00 Toló - 1 1 2
Disseminat 250984 00 12 0 99 Toló -Disseminat- - 1 1 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250984 01 Aransís Població
Unitat població 250984 02 Fontsagrada Població
Unitat població 250984 03 Gavet de la Conca Població
Unitat població 250984 04 Merea Caseria
Unitat població 250984 05 Perolet Caseria
Unitat població 250984 06 Sant Cristòfol de la Vall Població
Unitat població 250984 07 Sant Martí de Barcedana Població
Unitat població 250984 08 Sant Miquel de la Vall Població
Unitat població 250984 09 Sant Salvador de Toló Població
Unitat població 250984 10 Sant Serni Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC25 Pallars Jussà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 25 Pallars Jussà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250984 Gabet de la Conca
  • Després: 250984 Gavet de la Conca
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 90,80 Km2 421 m
  • Després: 90,89 Km2 421 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran