Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 66,44 Km2
Altitud 840 m
Població (a 01-01-2020) 132 h
Litoral No
Capital Valls
Distància -
Codi ajuntament 2511160009

Divisió territorial postal

  • 25285

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251116 00 00 0 00 Guixers
Entitat singular 251116 00 01 7 00 Valls - 14 14 28
Disseminat 251116 00 01 7 99 Valls -Disseminat- - 14 14 28
Entitat singular 251116 00 02 2 00 Castelltort - 3 0 3
Disseminat 251116 00 02 2 99 Castelltort -Disseminat- - 3 0 3
Entitat singular 251116 00 03 8 00 Corriu, la - 2 2 4
Disseminat 251116 00 03 8 99 Corriu, la -Disseminat- - 2 2 4
Entitat singular 251116 00 04 3 00 Guixers - 5 2 7
Disseminat 251116 00 04 3 99 Guixers -Disseminat- - 5 2 7
Entitat singular 251116 00 05 6 00 Montcalb - 10 5 15
Disseminat 251116 00 05 6 99 Montcalb -Disseminat- - 10 5 15
Entitat singular 251116 00 06 9 00 Sisquer - 5 1 6
Disseminat 251116 00 06 9 99 Sisquer -Disseminat- - 5 1 6
Entitat singular 251116 00 07 5 00 Vilamantells - 41 28 69
Disseminat 251116 00 07 5 99 Vilamantells -Disseminat- - 41 28 69
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251116 01 Casa Nova de Valls, la Caseria
Unitat població 251116 02 Castelltort Caseria
Unitat població 251116 03 Corriu, la Caseria
Unitat població 251116 04 Guixers Caseria
Unitat població 251116 05 Montcalb Caseria
Unitat població 251116 06 Sisquer Caseria
Unitat població 251116 07 Vilamantells Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251116 Guixes
  • Després: 251116 Guixers
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP21 Solsonès
1999-05-07 Canvi de capital
  • Abans: Casa Nova de Valls, la
  • Després: Valls
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 66,10 Km2 844 m
  • Després: 66,44 Km2 840 m