Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 24,32 Km2
Altitud 265 m
Població (a 01-01-2020) 1537 h
Litoral No
Capital Ivars d'Urgell
Distància -
Codi ajuntament 2511370005

Divisió territorial postal

 • 25260
 • 25261

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251137 00 00 0 00 Ivars d'Urgell
Entitat singular 251137 00 01 7 00 Cendrosa, la - 6 6 12
Disseminat 251137 00 01 7 99 Cendrosa, la -Disseminat- - 6 6 12
Entitat singular 251137 00 02 2 00 Ivars d'Urgell - 696 625 1321
Nucli 251137 00 02 2 01 Ivars d'Urgell - 642 584 1226
Disseminat 251137 00 02 2 99 Disseminat d'Ivars d'Urgell - 54 41 95
Entitat singular 251137 00 03 8 00 Montalé - 0 0 0
Disseminat 251137 00 03 8 99 Montalé -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251137 00 04 3 00 Vallverd - 104 100 204
Nucli 251137 00 04 3 01 Vallverd - 98 98 196
Disseminat 251137 00 04 3 99 Disseminat de Vallverd - 6 2 8
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251137 01 Cendrosa, la Caseria
Unitat població 251137 02 Ivars d'Urgell Vila
Unitat població 251137 03 Montalé Caseria
Unitat població 251137 04 Vallverd Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC27 Pla d'Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 27 Pla d'Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 251137 Ibars de Urgel
 • Després: 251137 Ivars d'Urgell
1988-05-16 Canvi de comarca
 • Abans: 38 Urgell
 • Després: 27 Pla d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 24,30 Km2 265 m
 • Després: 24,32 Km2 265 m