Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 26,11 Km2
Altitud 502 m
Població (a 01-01-2020) 212 h
Litoral No
Capital Massoteres
Distància -
Codi ajuntament 2513270005

Divisió territorial postal

  • 25211

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251327 00 00 0 00 Massoteres
Entitat singular 251327 00 01 7 00 Massoteres - 97 79 176
Nucli 251327 00 01 7 01 Massoteres - 86 67 153
Disseminat 251327 00 01 7 99 Disseminat de Massoteres - 11 12 23
Entitat singular 251327 00 02 2 00 Palouet - 13 11 24
Nucli 251327 00 02 2 01 Palouet - 13 11 24
Entitat singular 251327 00 03 8 00 Talteüll - 7 5 12
Nucli 251327 00 03 8 01 Talteüll - 7 5 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251327 01 Massoteres Població
Unitat població 251327 02 Palouet Població
Unitat població 251327 03 Talteüll Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251327 Masoteras
  • Després: 251327 Massoteres
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 26,30 Km2 502 m
  • Després: 26,11 Km2 502 m