Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 26,89 Km2
Altitud 667 m
Població (a 01-01-2019) 107 h
Litoral No
Capital Molsosa, la
Distància -
Codi ajuntament 2513640003

Divisió territorial postal

  • 08281

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251364 00 00 0 00 Molsosa, la
Entitat singular 251364 00 01 7 00 Enfesta - 13 15 28
Disseminat 251364 00 01 7 99 Enfesta -Disseminat- - 13 15 28
Entitat singular 251364 00 02 2 00 Molsosa, la - 27 30 57
Disseminat 251364 00 02 2 99 Molsosa, la -Disseminat- - 27 30 57
Entitat singular 251364 00 03 8 00 Prades - 13 9 22
Nucli 251364 00 03 8 01 Prades - 13 9 22
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251364 01 Enfesta Llogarret
Unitat població 251364 02 Molsosa, la Caseria
Unitat població 251364 03 Prades Població
Unitat població 251364 04 Quadrells, els Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251364 Molsosa
  • Després: 251364 Molsosa, la
1990-01-17 Canvi de comarca
  • Abans: 06 Anoia
  • Després: 35 Solsonès
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP21 Solsonès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 26,70 Km2 700 m
  • Després: 26,89 Km2 667 m