Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 54,95 Km2
Altitud 967 m
Població (a 01-01-2019) 579 h
Litoral No
Capital Martinet
Distància -
Codi ajuntament 2513990004

Divisió territorial postal

  • 25724
  • 25725

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251399 00 00 0 00 Montellà i Martinet
Entitat singular 251399 00 01 7 00 Béixec - 5 0 5
Disseminat 251399 00 01 7 99 Béixec -Disseminat- - 5 0 5
Entitat singular 251399 00 02 2 00 Estana - 9 9 18
Nucli 251399 00 02 2 01 Estana - 1 2 3
Disseminat 251399 00 02 2 99 Disseminat d'Estana - 8 7 15
Entitat singular 251399 00 03 8 00 Martinet - 232 185 417
Nucli 251399 00 03 8 01 Martinet - 228 183 411
Disseminat 251399 00 03 8 99 Disseminat de Martinet - 4 2 6
Entitat singular 251399 00 04 3 00 Montellà - 70 55 125
Nucli 251399 00 04 3 01 Montellà - 66 53 119
Disseminat 251399 00 04 3 99 Disseminat de Montellà - 4 2 6
Entitat singular 251399 00 05 6 00 Víllec - 8 6 14
Disseminat 251399 00 05 6 99 Víllec -Disseminat- - 8 6 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251399 01 Béixec Població
Unitat població 251399 02 Estana Població
Unitat població 251399 03 Martinet Població
Unitat població 251399 04 Montellà Vila
Unitat població 251399 05 Víllec Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7005040003 Víllec i Estana
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
  • Abans: 251399 Montellá-Martinet
  • Després: 251399 Montellà i Martinet
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 54,70 Km2 1158 m
  • Després: 54,95 Km2 967 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran