Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 166 m
Població (a 01-01-2020) 483 h
Litoral No
Capital Montoliu de Lleida
Distància -
Codi ajuntament 2514250006

Divisió territorial postal

  • 25172

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251425 00 00 0 00 Montoliu de Lleida
Entitat singular 251425 00 01 7 00 Montoliu de Lleida - 226 210 436
Nucli 251425 00 01 7 01 Montoliu de Lleida - 224 207 431
Disseminat 251425 00 01 7 99 Disseminat de Montoliu de Lleida - 2 3 5
Entitat singular 251425 00 02 2 00 Abellar - 27 20 47
Nucli 251425 00 02 2 01 Abellar - 27 20 47
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251425 01 Avellà, l' Urbanització
Unitat població 251425 02 Montoliu de Lleida Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251425 Montoliu de Lérida
  • Després: 251425 Montoliu de Lleida
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 7,20 Km2 166 m
  • Després: 7,33 Km2 166 m
2002-02-27 Alteració límits municipals
  • Abans: 7,33 Km2
  • Després: - Km2