Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 145,27 Km2
Altitud 610 m
Població (a 01-01-2020) 284 h
Litoral No
Capital Navès
Distància -
Codi ajuntament 2514620002

Divisió territorial postal

  • 25286

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251462 00 00 0 00 Navès
Entitat singular 251462 00 01 7 00 Besora - 27 19 46
Disseminat 251462 00 01 7 99 Besora -Disseminat- - 27 19 46
Entitat singular 251462 00 02 2 00 Busa - 4 2 6
Disseminat 251462 00 02 2 99 Busa -Disseminat- - 4 2 6
Entitat singular 251462 00 03 8 00 Cases de Posada, les - 2 4 6
Disseminat 251462 00 03 8 99 Cases de Posada, les -Disseminat- - 2 4 6
Entitat singular 251462 00 04 3 00 Linya - 15 16 31
Nucli 251462 00 04 3 01 Linya - 15 16 31
Entitat singular 251462 00 05 6 00 Navès - 62 57 119
Nucli 251462 00 05 6 01 Navès - 62 57 119
Entitat singular 251462 00 06 9 00 Pegueroles - 15 10 25
Nucli 251462 00 06 9 01 Pegueroles - 15 10 25
Entitat singular 251462 00 07 5 00 Selva, la - 5 8 13
Disseminat 251462 00 07 5 99 Selva, la -Disseminat- - 5 8 13
Entitat singular 251462 00 08 1 00 Tentellatge - 6 11 17
Disseminat 251462 00 08 1 99 Tentellatge -Disseminat- - 6 11 17
Entitat singular 251462 00 09 4 00 Valldora, la - 10 11 21
Disseminat 251462 00 09 4 99 Valldora, la -Disseminat- - 10 11 21
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251462 01 Besora Caseria
Unitat població 251462 02 Busa Caseria
Unitat població 251462 03 Cases de Posada, les Caseria
Unitat població 251462 04 Font de Golers, la Urbanització
Unitat població 251462 05 Linya Caseria
Unitat població 251462 06 Navès Població
Unitat població 251462 07 Pegueroles Caseria
Unitat població 251462 08 Santa Llúcia Urbanització
Unitat població 251462 09 Selva, la Caseria
Unitat població 251462 10 Tentellatge Caseria
Unitat població 251462 11 Valldora, la Caseria
Unitat població 251462 12 Vilandeny Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-10-22 Canvi de nom
  • Abans: 251462 Navés
  • Després: 251462 Navès
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP21 Solsonès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 145,90 Km2 610 m
  • Després: 145,27 Km2 610 m