Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 86,28 Km2
Altitud 452 m
Població (a 01-01-2020) 203 h
Litoral No
Capital Oliola
Distància -
Codi ajuntament 2515000000

Divisió territorial postal

  • 25318
  • 25748
  • 25749

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251500 00 00 0 00 Oliola
Entitat singular 251500 00 01 7 00 Claret - 0 0 0
Disseminat 251500 00 01 7 99 Claret -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251500 00 02 2 00 Coscó - 28 29 57
Nucli 251500 00 02 2 01 Coscó - 14 13 27
Disseminat 251500 00 02 2 99 Disseminat de Coscó - 14 16 30
Entitat singular 251500 00 03 8 00 Gos, el - 11 11 22
Nucli 251500 00 03 8 01 Gos, el - 8 7 15
Disseminat 251500 00 03 8 99 Disseminat del Gos - 3 4 7
Entitat singular 251500 00 04 3 00 Oliola - 29 24 53
Nucli 251500 00 04 3 01 Oliola - 28 24 52
Disseminat 251500 00 04 3 99 Disseminat d'Oliola - 1 0 1
Entitat singular 251500 00 05 6 00 Plandogau - 27 20 47
Nucli 251500 00 05 6 01 Plandogau - 19 16 35
Disseminat 251500 00 05 6 99 Disseminat de Plandogau - 8 4 12
Entitat singular 251500 00 06 9 00 Maravella - 2 0 2
Disseminat 251500 00 06 9 99 Maravella -Disseminat- - 2 0 2
Entitat singular 251500 00 07 5 00 Renant - 5 5 10
Disseminat 251500 00 07 5 99 Renant -Disseminat- - 5 5 10
Entitat singular 251500 00 08 1 00 Serra de Dalt, la - 7 5 12
Disseminat 251500 00 08 1 99 Serra de Dalt, la -Disseminat- - 7 5 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251500 01 Claret Llogarret
Unitat població 251500 02 Coscó Població
Unitat població 251500 03 Gos, el Població
Unitat població 251500 04 Oliola Població
Unitat població 251500 05 Plandogau Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 85,50 Km2 452 m
  • Després: 86,28 Km2 452 m