Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 742 m
Població (a 01-01-2020) 981 h
Litoral No
Capital Pi de Sant Just, el
Distància -
Codi ajuntament 2515170005

Divisió territorial postal

 • 25280
 • 25286
 • 25287

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251517 00 00 0 00 Olius
Entitat singular 251517 00 01 7 00 Brics - 31 22 53
Disseminat 251517 00 01 7 99 Brics -Disseminat- - 31 22 53
Entitat singular 251517 00 02 2 00 Castellvell - 20 17 37
Disseminat 251517 00 02 2 99 Castellvell -Disseminat- - 20 17 37
Entitat singular 251517 00 03 8 00 Olius - 60 49 109
Disseminat 251517 00 03 8 99 Olius -Disseminat- - 60 49 109
Entitat singular 251517 00 04 3 00 Pi de Sant Just, el - 416 366 782
Nucli 251517 00 04 3 01 Pi de Sant Just, el - 413 361 774
Disseminat 251517 00 04 3 99 Disseminat del Pi de Sant Just - 3 5 8
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251517 01 Brics Masos
Unitat població 251517 02 Castellvell, el Masos
Unitat població 251517 03 Olius Masos
Unitat població 251517 04 Pi de Sant Just, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1990-08-10 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP21 Solsonès
1999-05-07 Canvi de capital
 • Abans: Olius
 • Després: Pi de Sant Just, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 53,50 Km2 565 m
 • Després: 54,45 Km2 742 m
2009-09-03 Alteració límits municipals
 • Abans: 54,45 Km2
 • Després: - Km2
2017-03-23 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2