Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,19 Km2
Altitud 385 m
Població (a 01-01-2020) 206 h
Litoral No
Capital Omellons, els
Distància -
Codi ajuntament 2515380001

Divisió territorial postal

  • 25412

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251538 00 00 0 00 Omellons, els
Entitat singular 251538 00 01 7 00 Omellons, els - 110 96 206
Nucli 251538 00 01 7 01 Omellons, els - 108 96 204
Disseminat 251538 00 01 7 99 Disseminat dels Omellons - 2 0 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251538 01 Omellons, els Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251538 Omellons
  • Després: 251538 Omellons, els
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,10 Km2 385 m
  • Després: 11,19 Km2 385 m