Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 56,16 Km2
Altitud 566 m
Població (a 01-01-2020) 347 h
Litoral No
Capital Peramola
Distància -
Codi ajuntament 2516540003

Divisió territorial postal

  • 25790

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251654 00 00 0 00 Peramola
Entitat singular 251654 00 01 7 00 Castell-llebre - 2 1 3
Disseminat 251654 00 01 7 99 Castell-llebre -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 251654 00 02 2 00 Cortiuda - 5 2 7
Disseminat 251654 00 02 2 99 Cortiuda -Disseminat- - 5 2 7
Entitat singular 251654 00 03 8 00 Nuncarga - 13 16 29
Disseminat 251654 00 03 8 99 Nuncarga -Disseminat- - 13 16 29
Entitat singular 251654 00 04 3 00 Peramola - 116 129 245
Nucli 251654 00 04 3 01 Peramola - 96 109 205
Disseminat 251654 00 04 3 99 Disseminat de Peramola - 20 20 40
Entitat singular 251654 00 05 6 00 Tragó - 37 26 63
Nucli 251654 00 05 6 01 Tragó - 29 23 52
Disseminat 251654 00 05 6 99 Disseminat de Tragó - 8 3 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251654 01 Castell-llebre Caseria
Unitat població 251654 02 Cortiuda Població
Unitat població 251654 03 Nuncarga Llogarret
Unitat població 251654 04 Peramola Vila
Unitat població 251654 05 Tragó Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 55,60 Km2 566 m
  • Després: 56,16 Km2 566 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran