Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 61,92 Km2
Altitud 663 m
Població (a 01-01-2020) 189 h
Litoral No
Capital Pobla de Cérvoles, la
Distància -
Codi ajuntament 2516920002

Divisió territorial postal

  • 25471

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251692 00 00 0 00 Pobla de Cérvoles, la
Entitat singular 251692 00 01 7 00 Pobla de Cérvoles, la - 104 85 189
Nucli 251692 00 01 7 01 Pobla de Cérvoles, la - 91 81 172
Disseminat 251692 00 01 7 99 Disseminat de la Pobla de Cérvoles - 13 4 17
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251692 01 Pobla de Cérvoles, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 3 Zona de Muntanya de Prades-Montsant
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251692 Pobla de Ciérvoles
  • Després: 251692 Pobla de Cérvoles, la
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 62,40 Km2 663 m
  • Després: 61,92 Km2 663 m