Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,23 Km2
Altitud 1124 m
Població (a 01-01-2020) 222 h
Litoral No
Capital Prats
Distància -
Codi ajuntament 2517520002

Divisió territorial postal

  • 25721

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251752 00 00 0 00 Prats i Sansor
Entitat singular 251752 00 01 7 00 Prats - 60 56 116
Nucli 251752 00 01 7 02 Prats - 60 56 116
Entitat singular 251752 00 02 2 00 Sansor - 0 0 0
Disseminat 251752 00 02 2 99 Sansor -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251752 00 03 8 00 Capdevila - 10 8 18
Nucli 251752 00 03 8 01 Capdevila - 10 8 18
Entitat singular 251752 00 04 3 00 Pla, el - 46 42 88
Nucli 251752 00 04 3 01 Pla, el - 46 42 88
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251752 01 Barri, el Barri
Unitat població 251752 02 Capdevila Barri
Unitat població 251752 03 Pla, el Urbanització
Unitat població 251752 04 Prats Població
Unitat població 251752 05 Sansor Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251752 Prats y Sampsor
  • Després: 251752 Prats i Sansor
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,60 Km2 1124 m
  • Després: 6,23 Km2 1124 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran