Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,99 Km2
Altitud 366 m
Població (a 01-01-2019) 255 h
Litoral No
Capital Puigverd d'Agramunt
Distància -
Codi ajuntament 2518110007

Divisió territorial postal

  • 25318

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251811 00 00 0 00 Puigverd d'Agramunt
Entitat singular 251811 00 01 7 00 Puigverd d'Agramunt - 146 109 255
Nucli 251811 00 01 7 01 Puigverd d'Agramunt - 146 109 255
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251811 01 Puigverd d'Agramunt Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251811 Puigvert de Agramunt
  • Després: 251811 Puigverd d'Agramunt
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
1999-04-12 Alteració límits municipals
  • Abans: 21,20 Km2
  • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: Km2 366 m
  • Després: 16,99 Km2 366 m