Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 63,31 Km2
Altitud 725 m
Població (a 01-01-2019) 661 h
Litoral No
Capital Rialp
Distància -
Codi ajuntament 2518320002

Divisió territorial postal

  • 25594

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251832 00 00 0 00 Rialp
Entitat singular 251832 00 01 7 00 Beraní - 4 3 7
Disseminat 251832 00 01 7 99 Beraní -Disseminat- - 4 3 7
Entitat singular 251832 00 02 2 00 Caregue - 10 10 20
Nucli 251832 00 02 2 01 Caregue - 10 10 20
Disseminat 251832 00 02 2 99 Disseminat de Caregue - 0 0 0
Entitat singular 251832 00 03 8 00 Escàs - 12 12 24
Nucli 251832 00 03 8 01 Escàs - 12 12 24
Disseminat 251832 00 03 8 99 Disseminat d'Escàs - 0 0 0
Entitat singular 251832 00 04 3 00 Rialp - 258 257 515
Nucli 251832 00 04 3 01 Rialp - 254 249 503
Disseminat 251832 00 04 3 99 Disseminat de Rialp - 4 8 12
Entitat singular 251832 00 05 6 00 Rodés - 6 7 13
Nucli 251832 00 05 6 01 Rodés - 6 7 13
Disseminat 251832 00 05 6 99 Disseminat de Rodés - 0 0 0
Entitat singular 251832 00 06 9 00 Roní - 27 32 59
Nucli 251832 00 06 9 01 Roní - 27 32 59
Disseminat 251832 00 06 9 99 Disseminat de Roní - 0 0 0
Entitat singular 251832 00 07 5 00 Surp - 13 10 23
Nucli 251832 00 07 5 01 Surp - 12 10 22
Disseminat 251832 00 07 5 99 Disseminat de Surp - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251832 01 Beraní Població
Unitat població 251832 02 Caregue Població
Unitat població 251832 03 Escàs Població
Unitat població 251832 04 Rialp Vila
Unitat població 251832 05 Rodés Població
Unitat població 251832 06 Roní Població
Unitat població 251832 07 Surp Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1989-02-02 Canvi de nom
  • Abans: 251832 Rialb
  • Després: 251832 Rialp
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 63,00 Km2 725 m
  • Després: 63,31 Km2 725 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran