Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Superfície 47,10 Km2
Altitud 611 m
Població (a 01-01-2019) 263 h
Litoral No
Capital Miracle, el
Distància -
Codi ajuntament 2518630008

Divisió territorial postal

  • 25287
  • 25290

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251863 00 00 0 00 Riner
Entitat singular 251863 00 01 7 00 Freixinet - 53 58 111
Nucli 251863 00 01 7 01 Freixinet - 28 30 58
Disseminat 251863 00 01 7 99 Disseminat de Freixinet - 25 28 53
Entitat singular 251863 00 02 2 00 Miracle, el - 35 26 61
Disseminat 251863 00 02 2 99 Miracle, el -Disseminat- - 35 26 61
Entitat singular 251863 00 03 8 00 Riner - 9 13 22
Disseminat 251863 00 03 8 99 Riner -Disseminat- - 9 13 22
Entitat singular 251863 00 04 3 00 Santa Susanna - 17 16 33
Nucli 251863 00 04 3 01 Santa Susanna - 17 16 33
Entitat singular 251863 00 05 6 00 Su - 18 18 36
Nucli 251863 00 05 6 01 Su - 17 16 33
Disseminat 251863 00 05 6 99 Disseminat de Su - 1 2 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251863 01 Avellanosa Llogarret
Unitat població 251863 02 Freixinet Llogarret
Unitat població 251863 03 Miracle, el Caseria
Unitat població 251863 04 Riner Masos
Unitat població 251863 05 Santa Susanna Caseria
Unitat població 251863 06 Su Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP21 Solsonès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 47,20 Km2 611 m
  • Després: 47,10 Km2 611 m
2007-03-15 Canvi de capital
  • Abans: Riner
  • Després: Miracle, el